Muziek

ZANG CLINIC REUVERS MANNENKOOR


De dolle dagen zijn weer voorbij. Tijd om nog eens na te denken over deelname aan onze ZANG CLINIC voor ongeoefende zangers m.m.v. bariton SEF THISSEN.
Deze wordt gehouden op woensdag 28 februari 2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur in Zalencentrum "de Schakel" te Reuver.
De toegang is gratis,
Wij verwijzen u nog naar onze publicatie in het Offebeks-en Ruivers blaedje van 1 februari j.l. Inschrijving is mogelijk tot 21 februari 2018 per e-mail secretaris@reuversmannenkoor.nl of tel. 06 -11365954.
Zie ook www.reuversmannenkoor.nl
|Doorsturen