KEET MEE!

In de gemeente Beesel zijn er een heel aantal jongerenketen. Plekken waar jongeren samenkomen en lief en leed met elkaar delen. Gezellig samen zijn en samen chillen. Niks mis mee, maar toch hangt er soms een sfeer van geheimzinnigheid rond de keten. Wat mag wel en wat mag niet? En hoe zorg je voor een veilige keet? Dit soort vragen wordt beantwoord tijdens de “Keet mee” avond op 2 juli aanstaande. Plattelandsjongeren.nl organiseert deze avond in samenwerking met Synthese speciaal voor jongeren en hun ouders die er meer over willen weten.

Jongerenketen zijn een vorm van burgerinitiatief die passen bij de traditie van het platteland. Deze keten, in de vorm van een caravan, deel van de schuur of tuinhuisje, bevinden zich op particulier terrein, meestal het erf van een boerderij. Jongeren richten met hun vriendengroep een plek in die gezelligheid en een sociaal netwerk biedt. Het draagt op deze manier bij aan de leefbaarheid van het platteland voor jongeren. Deze functie moet behouden blijven en versterkt worden. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de veiligheid van de keten.

Synthese in samenwerking met Plattelandsjongeren.nl brengt alle bij keten betrokken partijen bij elkaar tijdens de avond `Keet mee!´. Jongeren en beleidsmedewerkers maar ook ouders, buurtbewoners, brandweer, wijkagent en bijvoorbeeld horeca komen hier samen om op interactieve wijze in een 1,5 uur durende avond gezamenlijk te kijken naar alles rondom keten en hoe hiermee wordt omgegaan. Doel van de bijeenkomst is het krijgen van een beeld over hoe de verschillende betrokkenen de rol/plaats van keten zien. Hierbij staan thema's centraal die van belang zijn voor keten en eventueel ketenbeleid; alcoholbeleid, brandveiligheid, ouderbetrokkenheid, huisregels, uitstraling etc. Wij nodigen jongeren en hun ouders uit om aan te sluiten bij onze ‘Keet Mee’ avond op maandag 2 juli om 19:00 in Café Ronckenstein in Reuver. Tot dan!

Voor meer info bel/app Niels van Beek op 0640062322

|Doorsturen