En de boer, hij ploegde voort…

 

In het etalageproject dat in samenwerking met de gemeente Beesel en de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal werd opgestart is het weer tijd om aandacht te geven aan een ander thema.

De werkgroep bijzondere projecten heeft dit keer gekozen voor een expositie over het boerenleven. De boer van vroeger is de agrarisch ondernemer van tegenwoordig. In de etalages van de voormalige apotheek aan de Rijksweg te Reuver zal een terugblik te zien zijn naar het verleden. Naast foto’s van boerderijen, het boerenwerk op de akker en bij het vee, enzovoort zullen ook kleine gereedschappen en voorwerpen de etalages sieren. Oude tijden herleven bij het zien van al dit moois uit het nostalgische kleinschalige boerenleven.

De werkgroep roept de lezers die beschikken over foto’s en kleine voorwerpen met dit onderwerp en deze in bruikleen ter beschikking willen stellen op zich te melden via het e-mailadres etalageproject@ziggo.nl .

 

|Doorsturen