Blijk van waardering voor Dhr. W. Weijers , voorzitter van het Repair Café Reuver

Repair Café Reuver                                                                                                                                                       

Woensdag 16 januari hebben de vrijwilligers van het Repair Café Reuver de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gevierd.

Tijdens dit gezellig samenzijn is voorzitter Dhr. Wiel Weijers door onze wethouder Bram Jacobs namens de Gemeente Beesel, uitgebreid bedankt voor zijn inspanningen om een Repair Café in onze gemeente tot stand te brengen.

Het werk dat de vrijwilligers van het Repair Café uitvoeren, past helemaal in het gemeentelijk beleid om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te verminderen. Hergebruik, reparatie en herstel van functies van apparaten e.d. zijn daarmee onlosmakelijk verbonden en juist dat zijn de doelen van het Repair Café.

Omdat het Repair Café zo´n 1000 dagen bestaat en Dhr. Wiel Weijers daarnaast nog op vele fronten als vrijwilliger in onze gemeente actief is, werd een blijk van waardering door wethouder Bram Jacobs uitgereikt.

Het afgelopen jaar zijn in het Repair Café 365 artikelen ter reparatie en functieherstel aangeboden.
Zo´n 72% (250 artikelen) zijn gerepareerd.

Met deze score zit ons Repair Café in de top van de Nederlandse Repair Cafés wat betreft repareren.
Het aantal aangeboden artikelen is in de kleine 3 jaar dat we nu repareren langzaam hoger aan het worden, vooral omdat de naamsbekendheid en de resultaten steeds beter worden.

Ons Repair Café is voorlopig nog gevestigd in de bibliotheek aan de Pastoor Vranckenlaan, boven de PLUS.

We hebben elke 2e zaterdag van de maand onze open inloop, waar iedereen artikelen kan aanbieden, die nog de moeite van het repareren waard zijn.

Piet van Nunen

|Doorsturen